How to cook

การเก็บรักษา & อุ่นร้อน

การเก็บรักษา :

 เก็บในตู้เย็น ที่ 0-6 °C ได้ 7 วัน

เก็บในตู้ฟรีซ ที่ิ -20 °C ได้ 1 เดือน

อุ่นร้อน :

ซาลาเปา

 

ขนมจีบ

   

เกี๊ยวซ่า 

 

เปาลาวา
  

ซาลาเปา

 

ขนมจีบ

   

เกี๊ยวซ่า 

 

เปาลาวา
  

ไมโครเวฟ

1 ลูก เวฟ 800 วัตต์ 40 วินาที

 

5 ลูก เวฟ 800 วัตต์ 40 วินาที

                                                 

4 ลูก เวฟ 800 วัตต์ 40 วินาที

 

1 ลูก เวฟ 300 วัตต์ 60 วินาที
(พร้อมถ้วยที่ใส่น้ำ 1 ช้อนโต๊ะ)

นึ่ง

8-10 ลูก นึ่งน้ำเดือด 8 นาที

 

20-30 ลูก นึ่งน้ำเดือด 7 นาที  

(กุ้ง 5 นาที)

15-20 ลูก นึ่งน้ำเดือด 7 นาที

 

8-10 ลูก นึ่งไฟกลาง 7 นาที 
 

Copyright © 2020 BUN101

091-772-5722

Follow Us

  • BUN101
  • Bun101_wholewheat
  • @bun101
  • Youtube Social Icon