top of page

เมนู & แคลอรี่

Top Menu

คลิก

Line man

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิกเลย

ค่าส่งเริ่มต้น 10 บาท

ซาลาเปา
ขนมจีบ
เกี๊ยวซ่า
ข้าวกล่องสุขภาพ
โจ๊ก
ชานม

ซาลาเปาโฮลวีท

ไส้เค็ม Savoury Fillings

ไส้เค็ม Savoury Fillings

Menu
Bao

ขนมจีบ

menu
dumpling

เกี๊ยวซ่า

menu
gyoza

ข้าวกล่องสุขภาพ

menu
rice
menu

โจ๊ก

menu
congee

ชานมไข่มุกบุก

menu
milk tea
bottom of page