การเก็บรักษา & อุ่นร้อน

การเก็บรักษา

ตู้เย็น

เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 0-6°C

 

จะเก็บได้ 7 วัน

ฟรีซ

เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ -20°C

 

จะเก็บได้ 1 เดือน

(ข้าวกล่องสุขภาพ โปรดดูวันหมดอายุที่ข้างกล่อง)

การอุ่นร้อน

* สินค้า Frozen ให้นำมาละลายน้ำแข็งก่อนล่วงหน้า 30-60 นาที แล้วค่อยอุ่นร้อนตามวิธีในภาพ

Copyright © 2020 BUN101

091-772-5722

Follow Us

  • BUN101
  • Bun101_wholewheat
  • @bun101
  • Youtube Social Icon