top of page

เมนู & แคลอรี่

Top Menu
new_gyoza_mix_edit.jpg

คลิก

Line man

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิกเลย

ค่าส่งเริ่มต้น 10 บาท

ซาลาเปา
ขนมจีบ
เกี๊ยวซ่า
ข้าวกล่องสุขภาพ
โจ๊ก
ชานม

ซาลาเปาโฮลวีท

ไส้เค็ม Savoury Fillings

ไส้เค็ม Savoury Fillings

Menu
Bao

ขนมจีบ

edit-02.png
dumpling

เกี๊ยวซ่า

edit-03.png
new_gyoza_bellpepper+shadow.png

ข้าวกล่องสุขภาพ

edit-01.png
rice
menu

โจ๊ก

menu
congee

ชานมไข่มุกบุก

menu
milk tea
bottom of page