top of page

Menu & Calories

Menu & Calories

ซาลาเปาโฮลวีท

 ซิ่วท้อ มงคล

ข้าวกล่อง สุขภาพ

ขนมจีบ ไร้มัน

เกี๊ยวจีน นึ่ง

บะหมี่กล่อง สุขภาพ

ซาลาเปา & ขนมจีบ

Food Menu
Menu ซาลาเปา
Food Menu
Menu ขนมจีบ
Food Menu การอุ่นและการเก็บ
Food Menu Steamed bun and Dumplings

ข้าวกล่อง & บะหมี่สุขภาพ

Menu ข้าวกล่อง
Food Menu Rice Box
Food Menu Noodle wih Pork
Food Menu Noodle wih Pork in the box

กว่า 7 เมนูหมุนเวียนกัน ทุกสัปดาห์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center และ พนักงานหน้าร้าน

69.-

เริ่มต้น

Menu and price
bottom of page